Invoeren, leren, 10 halen.

Home Over ons Uitleg Registreer

account login
Gebruikersnaam
Wachtwoord
aantal accounts 3

de
mogelijkheden
Woordjes leren (selecteer je categorie en subcategorie en starten maar)

Woordjes uit laten spreken (bij Nederlandse woordjes leren (hierbij worden de woorden uitgesproken)

Woordbetekenissen leren

Spreekwoorden en uitdrukkingen leren

Engelse teksten lezen en vragen beantwoorden (Begrijpend Engels lezen)

Irregular Verbs (onregelmatige Engelse werkwoorden)

 

de gedachte       De gedachte hierachter is dat het leren van woordjes op een eenvoudigere manier aangeboden kan worden.
Hiervoor is het ook niet noodzakelijk dat er hulp ingeroepen moet worden van een ander en bovendien kan het altijd (mits er een internetaansluiting aanwezig is).